Знакова справа: Перше рішення проти контрактів 'жовтого собаки

post-thumb

Який закон вперше визнав контракти з “жовтими собаками” незаконними та такими, що не підлягають виконанню?

*Контракти “жовтого собаки” були поширеною практикою на початку 20-го століття в Сполучених Штатах, коли роботодавці вимагали від своїх працівників підписувати угоди, в яких вони зобов’язувалися не вступати до профспілки. Ці контракти називали “жовтим собакою”, оскільки їх часто друкували на папері жовтого кольору, і вони використовувалися роботодавцями як спосіб зберегти контроль над своєю робочою силою і запобігти об’єднанню в профспілки.

Зміст

Однак ці контракти зазнавали дедалі більшої критики з боку робітників і профспілкових активістів, які стверджували, що вони порушують фундаментальні права працівників на організацію та ведення колективних переговорів. Знаковою справою проти контрактів “жовтого собаки” стало рішення 1915 року у справі Адейр проти Сполучених Штатів.

У цій справі Роберт Л. Адейр, працівник залізничної компанії, був звільнений за порушення контракту “жовтого собаки” через вступ до профспілки “Братство пожежників локомотивів”. Адер оскаржив конституційність контрактів “жовтого собаки”, стверджуючи, що вони порушують його права на вільне об’єднання та організацію. Зрештою справа дійшла до Верховного суду США.

Верховний суд у рішенні 6-2 підтримав конституційність контрактів “жовтих собак”, заявивши, що вони є законною реалізацією свободи договору. Однак це рішення викликало значні суперечки і дебати, оскільки окремі судді стверджували, що ці контракти є несправедливою і примусовою практикою, яка підриває права працівників. Це рішення створило підґрунтя для подальших юридичних баталій і врешті-решт призвело до ерозії контрактів “жовтого собаки” в наступні роки.

Передумови виникнення контрактів “жовтого собаки

Контракт “жовтого собаки” - це трудовий договір, в якому працівник погоджується не вступати до профспілки і не підтримувати її як умову своєї зайнятості. Такі контракти регулярно використовувалися роботодавцями на початку 20-го століття для придушення спроб профспілкової організації.

Термін “жовтий собака” походить від фрази “жовтий собака-демократ”, яка стосувалася людини, що голосувала за кандидата від Демократичної партії, навіть якщо він був жовтим собакою. У трудовому контексті контракти “жовтих псів” розглядалися як порушення прав працівників і спосіб для роботодавців зберігати контроль над своєю робочою силою.

Контракти “жовтого собаки” були найбільш поширені наприкінці 19-го та на початку 20-го століть, коли індустріалізація та зростання профспілок призвели до зіткнень між робітниками та роботодавцями. Багато роботодавців використовували ці контракти як засіб запобігання вступу своїх працівників до профспілок або їхньої підтримки, які вони розглядали як загрозу своїм бізнес-інтересам.

Законність контрактів “жовтого собаки” була предметом численних суперечок. У 1915 році Верховний суд у знаковій справі “Коппейдж проти Канзасу” постановив, що контракти “жовтого собаки” мають юридичну силу, визнавши, що вони не порушують права працівників на свободу укладення контрактів. Однак громадська думка була налаштована проти цих угод, і вони стали центром уваги робітничих активістів, які прагнули домогтися більших прав для працівників.

Хвиля проти контрактів “жовтого собаки” почала розвертатися в 1932 році, коли був прийнятий Закон Норріса-ЛаГвардії. Цей закон обмежив використання судових заборон у трудових спорах і зробив контракти “жовтого собаки” такими, що не підлягають виконанню у федеральному суді. Цей закон був сприйнятий як перемога профспілок і крок до захисту прав працівників на організацію та ведення колективних переговорів.

Незважаючи на законодавчі обмеження, контракти “жовтого собаки” продовжували використовуватися в деяких галузях промисловості до прийняття Національного закону про трудові відносини (National Labor Relations Act, NLRA) у 1935 році. NLRA, також відомий як Закон Вагнера, гарантував працівникам право вступати до профспілок і брати участь у колективних переговорах. Цей історичний законодавчий акт ознаменував значну зміну балансу сил між роботодавцями та працівниками і фактично поклав край широко розповсюдженому використанню контрактів “жовтого собаки”.

Історичне значення цього рішення

Рішення проти контрактів “жовтого собаки” у цій знаковій справі стало поворотним моментом в американській трудовій історії. Воно ознаменувало перше юридичне визнання права працівників на організацію та колективні переговори, створило прецедент для майбутніх справ про трудові права та заклало основу сучасного робітничого руху.

До цього рішення роботодавці мали значну владу над своїми працівниками, використовуючи контракти “жовтого собаки”, щоб запобігти їхньому вступу до профспілок і здійсненню своїх прав на колективні переговори. Це створювало дисбаланс влади на робочому місці, коли працівники не могли впливати на умови своєї праці і часто стикалися з жорстоким ставленням з боку роботодавців.

Постанова не лише визнала недійсними контракти “жовтих собак”, але й встановила принцип, згідно з яким працівники мають право вільно об’єднуватися і створювати профспілки без втручання з боку роботодавців. Такий захист прав робітників проклав шлях до зростання профспілок і поліпшення умов праці для мільйонів американських робітників.

Крім того, це рішення привернуло увагу до проблем експлуатації та несправедливого поводження з працівниками, що викликало публічні дебати та призвело до зростання підтримки трудових прав. Воно допомогло змінити громадську думку на користь прав робітників і призвело до прийняття подальшого законодавства, що захищає робітників, наприклад, Національного закону про трудові відносини 1935 року.

Насамкінець, рішення проти контрактів “жовтого собаки” у цій знаковій справі стало важливим моментом в історії американського трудового права. Воно стало кроком до більшої рівності та справедливості для працівників, визнавши їхнє право на організацію та колективні переговори. Це рішення заклало основу для майбутніх досягнень у сфері трудових прав і відіграло вирішальну роль у формуванні сучасного робітничого руху.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке контракт “жовтого собаки”?

Контракт “жовтого собаки” - це юридична угода, за якою працівник погоджується не вступати до профспілки та не брати участь у будь-якій профспілковій діяльності як умову працевлаштування.

Яка була знакова справа, в якій було винесено рішення проти контрактів “жовтого собаки”?

Знаковою справою, яка заборонила “жовті контракти”, стала справа XYZ проти компанії ABC. У цій справі суд визнав контракти “жовтого собаки” неконституційними та такими, що порушують права працівників на свободу об’єднання та ведення колективних переговорів.

Які аргументи наводили прихильники контрактів “жовтих собак”?

Прихильники контрактів “жовтого собаки” стверджували, що ці угоди необхідні для захисту прав роботодавців і підтримки стабільної та ефективної роботи на робочому місці. Вони вважали, що дозвіл на організацію профспілок призведе до збоїв і перешкоджатиме економічному прогресу компанії.

Як рішення проти контрактів “жовтих собак” вплинуло на робітничий рух?

Постанова проти контрактів “жовтих собак” мала значний вплив на робітничий рух. Вона дала працівникам свободу вступати до профспілок і брати участь у колективних переговорах, не боячись втратити роботу. Ця постанова сприяла зміцненню робітничого руху і призвела до утвердження прав робітників та покращення умов праці.

comments powered by Disqus

Вам також може сподобатися